Το Γυμνάσιο Μεσαγρού κατέθεσε αίτημα για δημιουργία και λειτουργία Τμήματος Ένταξης.

Γυμνάσιο Μεσαγρού. Ανακοίνωση.
Το Γυμνάσιο Μεσαγρού κατέθεσε αίτημα για δημιουργία και λειτουργία Τμήματος Ένταξης για φυσικά αδύνατους μαθητές στο 1ο ΚΕΣΥ Πειραιά για το σχολικό έτος 2021-2022. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με τον προϊστάμενο του ΚΕΣΥ μας διαβεβαίωσε ότι θα εισηγηθεί θετικά, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με το νέο σχολικό έτος στο Γυμνάσιο Μεσαγρού θα λειτουργήσει Τμήμα Ένταξης.
Ο Διευθυντής
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου