Σημαντικές ανακοινώσεις από τον αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Βαγγέλη Δέδε για ρυθμίσεις οφειλών και καταναλωτές ύδρευσης.


Δύο σημαντικές ανακοινώσεις για ρυθμίσεις οφειλών και για τους καταναλωτές ύδρευσης έκανε σήμερα ο αντιδήμαρχος, αρμόδιος για οικονομικά θέματα, κύριος Βαγγέλης Δέδες.

Ακολουθούν οι δύο ανακοινώσεις: Παρακαλούμε να δηλώσετε άμεσα, τον Α.Φ.Μ σας, μέσω  επιστολής - fax , -  e-mail, - με τη φυσική σας παρουσία ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο επιθυμείτε, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν χρεώσεις που δεν σας αναλογούν, επειδή υπάρχουν πολλές συνωνυμίες και λάθη στα αρχεία του Δήμου, από πολλών ετών. Επίσης σε περίπτωση που η παροχή που χρησιμοποιείτε έχει αλλάξει κάτοχο (π.χ. μεταβίβαση λόγω αγοράς, κληρονομιάς, θανάτου του προηγούμενου κατόχου, παρακαλούμε να δηλωθεί άμεσα ο νέος κάτοχος της παροχής. Σε περιοδικούς ελέγχους που θα πραγματοποιούν οι υπηρεσίες μας και διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλωθεί ο νέος κάτοχος και ο Α.Φ.Μ, του νέου κατόχου, θα διακόπτεται η παροχή ύδρευσης και θα σφραγίζεται το υδρόμετρο.


Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ α΄βαθμού– Νόμος 4483/2017  ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017

Με τον πιο πάνω νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών και με το άρθρο 52 ρυθμίζονται οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών.
Αιτήσεις των οφειλετών του Δήμου για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται το αργότερο εντός (4) τεσσάρων μηνών από την έναρξη του νόμου (31-7-2017).
Πληροφορίες θα δίδονται καθημερινά από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα :
α) 2297320041  Κύριος Νεκτάριος Στρόμπλος  Προϊστάμενος  Ταμ. Υπηρεσίας
β) 2207320042  Κυρία  Ξανθή Γρυπαίου  Υπάλληλος  Ταμ. Υπηρεσίας