Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει το έργο της Σκοτεινής καθώς και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.


Με μία σημαντική διαφοροποίηση θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την κατασκευή του έργου στο ρέμα της Σκοτεινής (τις τελευταίες μέρες γίνεται και ο καθαρισμός του ρέματος σε αυτή τη θέση). Μετά από τις αντιδράσεις που είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προκειμένου να εκτελεστεί το τεχνικό έργο για την διεύρυνση της γέφυρας στο ρέμα της Σκοτεινής, κοντά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, το ζήτημα ήρθε για μία ακόμη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε να δημιουργηθεί μία μικρή παράκαμψη στο ρέμα της σκοτεινής, ώστε να μπορούν να περνούν από εκεί αυτοκίνητα βάρους μέχρι 5 τόνους. Τα μεγαλύτερα οχήματα, που κατευθύνονται προς την Πέρδικα, θα πρέπει να το κάνουν διαμέσου της οδού Καποδιστρίου.

Η απόφαση αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα ακόλουθα:
- Εγκρίνει τις πιο κάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την εκτέλεση του τεχνικού έργου στην εκβολή του ρέματος της Σκοτεινής στο πλαίσιο αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Αίγινας,  για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή του και πάντως όχι μεγαλύτερο του μήνα.
- Η διέλευση των βαρέων οχημάτων άνω των 5 τόνων θα πραγματοποιείται από την οδό Καποδιστρίου με κατεύθυνση προς Πέρδικα και εναλλακτικά στα Ι.Χ. και από την Λεωφόρο Τότη Χατζή καθώς στο σημείο του έργου θα δημιουργηθεί παράκαμψη χωρίς καμία ουσιώδη επέμβαση στη ζώνη του αιγιαλού που θα δίδει τη δυνατότητα στα Ι.Χ να κινηθούν προς Πέρδικα. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση και πληροφοριακές πινακίδες στην διασταύρωση της Τότη Χατζή με την Γυμναστηρίου (νοτιοδυτική γωνία γηπέδου) για τις υπό άνω ρυθμίσεις, όπου, μεταξύ άλλων, θα κατευθύνουν τα βαρέως τύπου οχήματα διαμέσου της Καποδιστρίου προς Πέρδικα, όπως επίσης και από Πέρδικα προς Αίγινα στην περιοχή Άγ. Βασίλειος, στην διασταύρωση με την οδό Καποδιστρίου.
 
Ο κύριος Σωκράτης Δούκας ζήτησε να υπάρξει αστυνόμευση κατά τις περιόδους που οι μαθητές πηγαίνουν και αποχωρούν από το γυμνάσιο, καθώς εκείνες τις ώρες παρουσιάζεται κυκλοφοριακή συμφόρηση, κάτι που άλλωστε είναι καθημερινή εμπειρία για τους οδηγούς που περνούν από εκεί. Αν η Καποδιστρίου επιβαρυνθεί λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο της Σκοτεινής, αυτή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.
 
Το έργο αναμένεται να διαρκέσει ένα εικοσαήμερο, πάντως όχι περισσότερο από έναν μήνα, καθώς μετά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν ΦΕΚ.
 
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε στο Σώμα ο κύριος Μούρτζης σε έγγραφο του Τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, στο άρθρο 3 συμφωνεί για προσωρινή χρήση της ζώνης αιγιαλού, χωρίς καμία επέμβαση, δηλαδή να μην γίνουν τεχνικά έργα, αλλά μία απλή επιχωμάτωση.