"Πράσινο φως" από το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ. Έρχονται ταχύτητες έως 1 Gbps!

 
Πρόκειται για μία από τις θετικές ειδήσεις, καθώς αφορούν τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών του νησιού, μέσα από μία σημαντική επένδυση που θα υλοποιήσει ο ΟΤΕ το επόμενο διάστημα. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς το Σώμα έπρεπε να εγκρίνει την χορήγηση δικαιωμάτων διεύλευσης και εγκατάστασης του δικτύου σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Αίγινας. Το υπηρεσιακό σημείωμα της ΟΤΕ Α.Ε. προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρει για το έργο ότι: "1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια σε οδούς ως εξής: τάφρων διαστάσεων 10Χ45 εκ. Μήκους 11.350 μ., όπως φαίνεται στα σχέδια 2. Τριάντα (30) υπαίθριες μονάδες δικτύου (καμπίνες), όπως φαίνονται στα σχέδια, εκ των οποίων οι επτά αφορούν νέες θέσεις και υπόλοιπες καμπίνες θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες θέσεις με επέκταση βάσης κατανεμητών. 3. Κατασκευή 42 φρεατίων διαστάσεων 1,50m x 1,50m x  1,50m όπως φαίνεται στα σχέδια. Η αντικατάσταση των τομών και η επαναφορά των οδοστρωμάτων στην πρωταρχική τους μορφή θα γίνει άμεσα με δαπάνη της ΟΤΕ Α.Ε. "

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε προς το Σώμα ο αρμόδιος προϊστάμενος της εταιρίας στην Αίγινα, πρόκειται για την πρώτη φάση του έργου η οποία θα καλύψει τις περιοχές ανάμεσα στο Λεόντι, του Αγίους Ασωμάτους και τον Α' Μαραθώνα. Η περίοδος ολοκλήρωσης του έργου αναμένεται σε μία περίοδο 90 ημερών, ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι αυτή δεν θα ξεπεράσει τις 40 ημέρες. Η δεύτερη φάση, θα καλύψει τις περιοχές της Πέρδικας, του Μεσαγρού, της Αγίας Μαρίνας. Για τη δεύτερη φάση οι μελετητές θα πραγματοποιούν τη σχετική εργασία αυτή την περίοδο. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης θα καλυφθεί το 100% των περιοχών της Αίγινας.
 
Όπως αναφέρθηκε ήδη, εκτός από τις οπτικές ίνες, θα τοποθετηθούν καμπίνες, πρόκειται για υπαίθριες μονάδες δικτύου, οι οποίες ουσιαστικά θα αντικαταστήσουν τα παλιά ΚΑΦΑΟ.
 
Το Σώμα συζήτησε κυρίως για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, για την οποία ο αρμόδιος προϊστάμενος είπε ότι θα γίνετε αυθημερόν και για τα τέλη διεύλευσης. Τα τέλη διεύλευσης διακρίνονται σε δύο ειδών. Τα πρώτα είναι ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους υπολογισμούς ανέρχεται σε περίπου 14.000 ευρώ και το ετήσιο τέλος το οποίο δεν έχει υπολογιστεί. Πρόκειται σαφώς για μειονέκτημα, κάτι που επισήμανε και ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Γιάννης Ζορμπάς, καθώς η συζήτηση έγινε χωρίς πρώτα να υπάρχει σχετική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα πάντως με την απόφαση η Οικονομική Επιτροπή θα συζητήσει και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις για την εφαρμογή των ετήσιων τελών, αλλά και τον ακριβή προσδιορισμό του εφάπαξ τέλους.
 
Επίσης αποφασίστηκε να συγκροτηθεί επιτροπή αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινό Παναγιώτη, τον Αντιδήμαρχο ύδρευσης κ. Μούρτζη Αντώνιο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεννίτσαρη Κων/νο και τον Πρόεδρο εκάστης Δημοτικής Κοινότητας στα όρια της οποίας θα εκτελεσθούν εργασίες για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών (χωματουργικές, εγκατάστασης κ.τ.ό.) η οποία θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων δικαιωμάτων διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνει στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.
 
Το αίτημα της ΟΤΕ Α.Ε. εγκρίθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο της Αίγινας. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα μετά τη συλλογή όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.