Πληθαίνουν οι ερωτήσεις κατοίκων της Αίγινας, για το ενδεχόμενο μιας νέας παράτασης της πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

 
Πέρυσι στις 23 Δεκεμβρίου είχε δημοσιευθεί απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κυρίου Παναγιώτη Χατζηπέρου, αναφορικά με την παράταση πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) μέχρι τέλος του 2017. Ένας από τους λόγους της εισήγησης ήταν η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, από το κόστος της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, προκειμένου οι κάτοικοι της Αίγινας να εφοδιασθούν με τα απαραίτητα πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων τους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Επιπλέον, η πρόταση του κυρίου Χατζηπέρου και όλες οι ενέργειες που ακολούθησαν για την εξασφάλιση της μόνιμης λειτουργίας Κινητών Μονάδων ΚΤΕΟ στα νησιά της Π.Ε. Νήσων Αττικής, δεν τελεσφόρησαν λόγω των πολλών πιστοποιήσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία μίας τέτοιας μονάδας.
 
Η λειτουργία δημόσιου στα νησιά της  Π.Ε. Νήσων Αττικής, παρέμεινε στόχος που θα ανακούφιζε τους  κατοίκους αυτών των περιοχών από τα εξοντωτικά έξοδα. 
 
Το θέμα τέθηκε από το Aegina Portal στον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κύριο Παναγιώτη Χατζηπέρο, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι την Τετάρτη θα έχει συγκεκριμένες απαντήσεις επί του θέματος.