Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017, η αποκατάσταση του λιμένα της Βαγίας.


Σημαντικές επενδύσεις λιμενικών έργων σε περιοχές που έχουν εντοπιστεί προβλήματα ασφάλειας και αποκατάστασης ζημιών, ύψους 4.800.000 ευρώ επιχορήγησε για το 2017 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.). Το σύνολο του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων για το 2017 ανέρχεται σε 4.800.000 ευρώ και απορροφήθηκε εξ’ ολοκλήρου με την επιλογή πενήντα έξι έργων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Να σημειώσουμε ότι στο Π.Δ.Ε. του 2017 εντάχθηκε και το έργο "Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο λιμένα Βαγίας Ν. Αίγινας", την μελέτη του οποίου εκπόνησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Για το θέμα δημοσίευσε σήμερα σχετικό Δελτίο Τύπου, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα: "Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου "Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο λιμένα Βαγίας Ν. Αίγινας" στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΤΘΜ465ΧΙ8-43Ν), συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€. Το Δ.Λ.Τ. Αίγινας ανέθεσε σε μελετητή την εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Η εν λόγω μελέτη έχει ολοκληρωθεί και έχει πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του λιμένα και ειδικότερα:

* Αποκατάσταση - ενίσχυση της θωράκισης στον κορμό του προσήνεμου μώλου και αποκατάσταση θωράκισης στη γένεση.
* Αποκατάσταση και αύξηση του ύψους στέψης της θωράκισης ακρομωλίου προσήνεμου μώλου.
* Αποκατάσταση - ενίσχυση εξωτερικής θωράκισης υπήνεμου μώλου.
* Αποκατάσταση ωφέλιμων βαθών λιμενολεκάνης".

Το Δελτίο Τύπου υπογράφει ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργιος Σκαλτσιώτης.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλύπτει μόνο μικρής κλίμακας έργα αποκατάστασης και βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων. Αυτός είναι και ο λόγος "που ενθαρρύνονται, υποστηρίζονται και είναι σε εξέλιξη σχεδιασμοί και πρωτοβουλίες για την ένταξη λιμενικών έργων μεσαίας και μικρής κλίμακας, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπέρ Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και Λιμενικών Ταμείων", όπως αναφέρει σε προ ημερών ανακοίνωσή του το υπουργείο.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png