Ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας, δημοσιεύθηκε η έγκριση για την πίστωση του κόστους του χλοοτάπητα και του τάπητα του στίβου.


Με την τοποθέτηση των καναλιών απορροής των ομβρίων υδάτων, ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Τα τσιμεντένια κανάλια θα σκεπαστούν με σκάρες και στη συνέχεια θα διαμορφωθεί ο χώρος. Εντωμεταξύ δημοσιεύθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η απόφαση για την έγκριση της δέσμευσης της πίστωσης, που αφορά στη δαπάνη για την πληρωμή του χλοοτάπητα και του ελαστικού τάπητα του στίβου, με το ποσό των 321.243 ευρώ.

Η πιο πρόσφατη εκτίμηση (και έχουν γίνει πολλές μέχρι σήμερα) για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα είναι περίπου σε ενάμιση μήνα, ημερομηνία που συμπίπτει χρονικά με την τελευταία δήλωση του προέδρου του ΔΑΟΑ κ. Σταμάτη Μαρμαρινού, σύμφωνα με την οποία την πρόσφατη και τελευταία παράταση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση του γηπέδου του ποδοσφαίρου είναι στις 15 Απριλίου και στις 15 Ιουνίου η ημερομηνία για την συνολική κατασκευή του έργου.