Εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου επισκευής ζημιών από θαλασσοταραχή, στο λιμάνι της Βαγίας.


Την εκτέλεση ενός ακόμη έργου που αφορά στην επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή, αποφάσισε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Έτσι, εκτός από το εμπορικό και το αλιευτικό λιμάνι του Λεοντίου εγκρίθηκε και το έργο για το λιμάνι της Βαγίας. Πρόκειται για το έργο με τίτλο: "Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Βαγίας Αίγινας" συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, καθώς και την μελέτη που υποβλήθηκε, θεωρημένη από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το έργο αφορά σε εργασίες καθαρισμού και επανατοποθέτηση βράχων που με τις συνθήκες κατολίσθησαν στο πυθμένα και άλλες παρόμοιες εργασίες.