Δημοσιεύθηκε η απόφαση της πράξης ένταξης για την αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές.


Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αποκατάσταση του αποκατάσταση του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές στο Ε.Π. "Αττική". Να σημειώσουμε ότι την εξέλιξη αυτή είχε επιβεβαιώσει ήδη από τις 9 Μαίου η βουλευτής Ελένη Σταματάκη μιλώντας στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση που υπογράφει η περιφερειάρχης κυρία Ρένα Δούρου αναφέρει ανάμεσα σε άλλα τα ακόlουθα: "Αποφασίζει την ένταξη της Πράξης "Αποκατάσταση Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου (Φυλακές Αίγινας) για νέες χρήσεις" στον Άξονα Προτεραιότητας "Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον" του Ε.Π. "Αττική". Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Παραθέτουμε τους σχετικούς πίνακες:
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.881.647,31 €.