Απαγορεύσεις κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σε θαλάσσιες περιοχές της Αίγινας.


Από το Λιμεναρχείο Αίγινας έχουν ανακοινωθεί απαγορεύσεις που αφορούν την κυκλοφορία και το αγκυροβόλιο σε δύο θαλάσσιες περιοχές της Αίγινας. Η πρώτη απόφαση αφορά στην απαγόρευση της κυκλοφορίας - αγκυροβολίας στην πολυσύχναστη παραλία Κλήμα - Κλειδί και η δεύτερη την απαγόρευση της αγκυροβολίας στη θαλάσσια περιοχή "Ακρογιάλι" κοντά στο λιμάνι της Αίγινας.
 
Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται βάσει των συγκεκριμένων αποφάσεων για την παραλία  Κλήμα - Κλειδί: Απαγορεύεται η κυκλοφορία - αγκυροβολία κάθε είδους σκαφών/πλοίων/λέμβων/Θ.Μ.Α., ιδιωτικών και επαγγελματικών, στο θαλάσσιο χώρο που ορίζεται μπροστά από την παραλία και σε προβλεπόμενη απόσταση, σύμφωνα με τις κάθε φορά εφαρμοζόμενες διατάξεις, από το σημείο που ορίζεται κατάλληλα δια των πλωτών σημαντήρων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Επιτρέπονται η εκκίνηση και επιστροφή από και προς τον αιγιαλό της εν λόγω παραλίας και με ταχύτητα το πολύ έναν κόμβο, εφόσον και μόνο υφίσταται οριοθετημένος δίαυλος.Ο Δήμος Αίγινας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα πρέπει οριοθετήσουν κατάλληλα την πολυσύχναστη παράλια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 
Αναφορικά με την θαλάσσια περιοχή "Ακρογιάλι" κοντά στο λιμάνι της Αίγινας
 
Απαγορεύετε η προσέγγιση, πρόσδεση, αγκυροβολία και παραμονή κάθε είδους σκάφους/πλοίου και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, στη θαλάσσια περιοχής που περικλείεται από τη νοητή γραμμή που συνδέει τα παρακάτω στίγματα όπως έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης χάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: από τα στίγματα: Ι) 37°44'31.03" Β, 023°25'36.81" Α
ΙΙ) 37°44'32.72" Β, 023°25'41.28" Α ΙΙΙ) 37°44'28.36" Β, 023°25'39.06" Α IV) 37°44'25.23" Β, 023°25'38.75" Α V) 37°44'21.50" Β, 023°25'41.69" Α VI) 37°44'24.74" Β, 023°25'48.23" Α και VII) 37°44'25.75" Β, 023°25'46.98" Α. Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης.
 
Η θαλάσσια αυτή περιοχή θα οριοθετηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.