Δασική απαγορευτική διάταξη, αναδασωτέας έκτασης στην περιοχή "Λαζάριδες".

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών του Δασαρχείου Πειραιά, απαγορεύεται σε έκταση εμβαδού 0,220 στρ , στη θέση "Λαζάρηδες" Περιφέρειας Δήμου Αίγινας, η οποία ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: έκταση που χαρακτηρίζεται στους αναρτώμενους χάρτες ΠΔ (δασική με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού).
Δυτικά: έκταση που χαρακτηρίζεται στους αναρτώμενους χάρτες ΠΔ (δασική με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού).
Βόρεια: έκταση που χαρακτηρίζεται στους αναρτώμενους χάρτες ΠΔ (δασική με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού).
Νότια : έκταση που χαρακτηρίζεται στους αναρτώμενους χάρτες ΠΔ (δασική με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού).

1. Την βοσκή παντός ζώου για μια δεκαετία στην έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν.Δ 86/69 "περί δασικού Κώδικα" όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Την χρησιμοποίηση της ανωτέρω έκτασης για αόριστο χρόνο για άλλο σκοπό γεωργικό, οικιστικό ήτοι την εκχέρσωση και γεωργική καλλιέργεια ή ανέγερση παραπηγμάτων ,κτιρίων ως και σκηνών εφαρμοζόμενων των διατάξεών της παρ.2 του άρθρου 71 του Ν.998/79 και του άρθρου 114 του Ν.1892/90.
3. Την λατόμευση και χωματοληψία χωρίς άδεια.
4. Την απόληψη λίθων και αμμοληψία χωρίς άδεια.
5. Την απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων.