Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας - Κτίριο Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές.


Δημοσιεύθηκε χθες η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας που αφορά στην επιλογή αναδόχου της κατασκευής του έργου: οικοδομικές και η/μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο διαχρονικό μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας - Φυλακές) από την οποία προκύπτουν χρήσιμα στοιχεία για τις εργασίες που θα υλοποιηθούν. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.876.647,31 ευρώ με Φ.Π.Α. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση των οικοδομικών, στατικών και Η/Μ εργασιών των κάτωθι τμημάτων του Διαχρονικού Μουσείου Αίγινας - Κτίριο Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας:
  • της Αίθουσας Πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • της Αίθουσας Περιοδικών Εκθέσεων,και της Αίθουσας Έκθεσης των Αρχείων Ι.Καποδίστρια
  • της ΝΑ πτέρυγας του συγκροτήματος, καθώς και των απαραίτητων χώρων βοηθητικής - υποστηρικτικής λειτουργίας όπως τα βεστιάρια Ι και ΙΙ
  • οι χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι κίνησης)
  • ο χώρος Πρώτων Βοηθειών,) και - της Κύριας Εισόδου με το Διαβατικό - πέρασμα προς την αυλή του συγκροτήματος
  • του Εκδοτηρίου Εισιτηρίων και Πληροφόρησης
  • αποκατάσταση της ξύλινης στέγης του κτιρίου του Μουσείου Φυλακών
  • περιβάλλων χώρος (τμήμα)

Απόσπασμα εκπομπής 2018-10-31 από το Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Αναφορικά με την προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες στο έργο. Τέλος, κύριος του έργου και αναθέτουσα αρχή είναι υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων.