Ανασυγκροτήθηκε το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων του Λιμεναρχείου Αίγινας.


Το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ)αποτελείται από μία ομάδα προσοντούχων ατόμων, ικανή να διενεργεί επιθεωρήσεις πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, που έχουν έδρα τις ανά την Ελλάδα  Λιμενικές Αρχές. Η συγκρότηση του ΤΚΕΠ γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, η οποία υποβάλλεται για έγκριση στον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων. Σήμερα δημοσιεύθηκε η απόφαση για την ανασυγκρότηση του Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων του Λιμεναρχείου Αίγινας  την οποία υπογράφει ο λιμενάρχης κύριος Αντώνιος Θεοδώρου, υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος.

Απόσπασμα εκπομπής 2018-10-31 από το Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η απόφαση περιλαμβάνει τα μέλη του κλιμακίου, την ειδικότητά τους, τα είδη των επιθεωρήσεων που αυτά επιτρέπεται να εκτελούν, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται η λειτουργία των ακόλουθων τομέων: ναυπηγικού, μηχανοηλεκτρολογικού, ναυτιλιακού, τηλεπικοινωνιακού, ISM, ευστάθειας, προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων, επιθεώρηση κέντρων υποβρύχιας δραστηριότητας, παχυμέτρησης ελασμάτων. Τυπικά αυτό είναι και το εύρος των δραστηριοτήτων του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων του Λιμεναρχείου Αίγινας. Η υπηρεσία στεγάζεται στο λιμεναρχείο Αίγινας.