Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.


Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, δημοσιεύθηκε η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας σε παραγωγούς των που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα, οι οποίοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2019 και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο).

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στην απόφαση που επισυνάπτεται περιλαμβάνονται τα άρθρα που αφορούν τους δικαιούχους και το πεδίο εφαρμογής της απόφασης, τους όρους και το ύψος της ενίσχυσης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, την χρηματοδότηση, την διαδικασία πληρωμής, τον έλεγχο και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που αφορούν την αίτηση και τον κατάλογο των νησιών που διαθέτουν τυροκομεία (συμπεριλαμβάνεται η Αίγινα).

Δείτε το έγγραφο εδώ.