Εγκρίθηκε η εξειδίκευση των όρων υλοποίησης του έργου της Αφαίας. Το έργο του Ελλανίου Διός μετατίθεται σε επόμενη φάση.


Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δημοσιεύθηκε σήμερα η έγκριση της εξειδίκευσης των όρων υλοποίησης από την Περιφέρειας Αττικής του έργου Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης Ναού Αφαίας", ως εξής:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.1. Η υλοποίηση του τμήματος της μελέτης που αφορά στην "αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης Ναού Ελλανίου Διός" μετατίθεται σε επόμενη β΄ φάση, καθώς δεν υπάρχει προς το παρόν ωριμότητα, ενώ εκκρεμούν ζητήματα σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.
 
2. Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων θα αναλάβει την επίβλεψη του συνόλου των εκσκαφικών εργασιών και τη διενέργεια τυχόν ανασκαφικής έρευνας, την αντικατάσταση των ενημερωτικών πινακίδων, τη διαχείριση των λίθινων μελών στον ημιυπαίθριο χώρο όπισθεν του κτηρίου της Επιστημονικής Συλλογής, καθώς και τη διαχείριση των λίθινων μελών στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, στο πλαίσιο μελέτης αναδιάταξης και ανάδειξης των σημαντικότερων εξ αυτών.

3. Τα έργα και οι επεμβάσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις υποδομής και δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικά – φωτισμού, δίκτυα ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, υποδομής φωτισμού κλπ.), για λόγους πληρότητας και συνοχής, να αντιμετωπιστούν λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργικότητα και τη διασφάλιση της ποιότητας των επεμβάσεων και της εν γένει έντεχνης κατασκευής του έργου, αναφέρει η απόφαση.