Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΦΕΚ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
(ΦΕΚ B’ 4484/11.10.2020)
(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)
Άρθρο 1
Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
1. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ορίζονται τέσσερα (4) επίπεδα προληπτικών μέτρων (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) ως εξής:

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στο ΦΕΚ εδώ