Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 για τα έκτακτα μέτρα. Αφορά το διάστημα από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020.


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ.