Επανεκκίνηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Ιανουάριος 2021.