Το ΦΕΚ με τα μέτρα που ισχύουν από 30 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2021.