Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχύπλοου σκάφους στην Αίγινα, για την περίοδο από Απρίλιο 2021 έως Σεπτέμβριο 2021.


Δημοσιεύθηκαν από το Λιμεναρχείο Αίγινας οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι: Οι εξετάσεις των υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών θα διενεργούνται στο Λ/Χ Αίγινας για την περίοδο από Απρίλιο 2021 έως Σεπτέμβριο 2021 σύμφωνα με κατωτέρω πίνακα:


Η εξέταση θα είναι γραπτή-προφορική, θεωρητική-πρακτική επί σκάφους.
Οι άδειες θα χορηγούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.