Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την εφαρμογή του self test στο δημόσιο.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.