Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν από 14 Μαΐου έως και 24 Μαΐου 2021.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ εδώ.