Το ΦΕΚ με τα μέτρα για τον κορονοϊό που ισχύουν από την Δευτέρα 28 Ιουνίου έως την Δευτέρα 5 Ιουλίου.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ.