Το ΦΕΚ με τα μέτρα για τον κορονοϊό που ισχύουν από 16 έως 26 Ιουλίου 2021.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ