Τροποποίηση της Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021κοινής υπουργικής απόφασης, για το διάστημα 16 έως 26 Ιουλίου 2021.

Δ1α/ΓΠ.οικ.45220/17.7.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 3117).

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ.