Το ΦΕΚ με την απόφαση για τα μέτρα που ισχύουν από 26.7.2021 έως 2.8.2021.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.7.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ.