Το ΦΕΚ με τα μέτρα για τον κορονοϊό που ισχύουν από 20 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Μπορείτε να διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.