Τροποποίηση της ΚΥΑ με τα μέτρα που ισχύουν για το διάστημα από τις 30 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 17 Ιανουαρίου 2022.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επι- κράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ.