Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την αντικατάσταση της απόφασης, για τα μέτρα που ισχύουν έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/7.1.2022
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00" (Β' 6290).

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.