Το ΦΕΚ με τα μέτρα για τον κορωνοϊό, που ισχύουν από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 έως την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 4761/2022
ΦΕΚ 290/Β/29-1-2022
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.