Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.