Το ΦΕΚ με τα μέτρα για τον κορωνοϊό, που ισχύουν έως και την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/2022
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ.