Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 έως τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00.

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ.