Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.