Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα 16 Μαΐου έως και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.