Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022.

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ.