Επιστολή αναγνώστη για τη απολογιστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προς Δήμο Αίγινας

Κύριε Δήμαρχε,
Σύμφωνα με το νόμο εντός του Ιουνίου, το δημοτικό συμβούλιο ήταν υποχρεωμένο να συνεδριάσει σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση, κατά την οποία γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, για τη χρονιά που πέρασε. Γιατί δεν έγινε η συνεδρίαση; Ούτε εντός του Ιουλίου θα γίνει, γιατί πάλι συμφωνά με το νόμο, πρέπει να ανακοινωθεί 15 ημερες πριν την πραγματοποίηση της. Σήμερα έχουμε 12 Ιουλίου και να ανακοινωθεί αύριο -αν και δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο - θα πηγαίναμε για τις 28 Ιουλίου.
Γιατί όλα αυτά κύριε δήμαρχε και κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου.
Δύσκολες οι συγκυρίες με σκουπίδια κλπ δεν λέω, άλλα δεν είναι λόγος αναβολής για να αποφύγετε την κριτική των πολιτών.
Παρακαλώ να αποφασίσετε άμεσα την δημόσια συνεδρίαση, που προβλέπει ο νόμος και να μας παρουσιάσετε τα πεπραγμένα σας
Νικήτας Παπαιωάννου

ΥΠΕΣ/Γεν.Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/16852/6 Απριλ. 2011
Άρθρο 13
Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.