Υπόμνημα προς τον Δήμο Αίγινας για την Επανασύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας.

Προς   ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  4498
Δήμο Αίγινας   ΕΛΗΦΘΗ ΤΗΝ 24-04-2018
ΘΕΜΑ:  Επανασύσταση Δημοτικής Επιτροπής Υγείας
Κύριε  Δήμαρχε
Παρά τις όποιες ενέργειες έγιναν για το πρόβλημα της κάλυψης των κενών σε οδηγούς ασθενοφόρων , δεν έχουμε δει ακόμα απτά αποτελέσματα. Έχω την άποψη πως η ενσωμάτωση της επιτροπής υγείας του δήμου σε ένα  διευρυμένο σχήμα  με ιδιώτες και  άλλους φορείς υγείας  που δραστηριοποιούνται στο νησί, δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα.
Προς τούτο θεωρώ αναγκαία την επανασύσταση της δημοτικής επιτροπής υγείας, η όποια θα αναφέρεται κατ ευθείαν στο δημοτικό συμβούλιο το όποιο  θα αποφασίζει τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της υγείας των δημοτών.
Θεωρώ πως ένας σημαντικός παράγοντας της αναποτελεσματικότητας της διευρυμένης αυτής επιτροπής,  είναι η κωλυσιεργία που συστηματικά παρατηρείται από την Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας της Αίγινας, όπως αυτή εκφράζεται δια του πρόεδρου της.
Η προεδρία του Κέντρου προτάσσει τον κομματικό πατριωτισμό και τις κυβερνητικές επιλογές, έναντι των αναγκών  των πολιτών στην παροχή υπηρεσιών υγείας και τούτο είναι πλέον η σαφές στην περίπτωση των οδηγών των ασθενοφόρων.
Οι όποιες ενέργειες και δράσεις  γίνονται από τον πρόεδρο του Κέντρου,  αποσκοπούν στο να κερδηθεί χρόνος χωρίς πολιτικό κόστος για την κυβερνητικές επιλογές. Τούτο δε  μέχρι τέλος Μαΐου που όπως λέει ο πρόεδρος του Κέντρου η κυβέρνηση θα δώσει λύση προσλαμβάνοντας οδηγούς.  
Χάθηκε πολύτιμος χρόνος  από αυτή την 7μηνη μεθόδευση, όσο δηλαδή είναι το διάστημα από την συγκρότηση της διοικούσας επιτροπής του Κ.Υ. και οι επιπτώσεις είναι γνώστες.
Αν  έτσι αντιμετωπίζονται και οι λοιπές ανάγκες του Κέντρου είναι σαφές πως ο δήμος πρέπει να διαχωρίσει την θέση του από τις κυβερνητικές  επιλογές που εκφράζει η διοίκηση του Κέντρου, με την δική του επιτροπή υγείας.
 Η δημοτική επιτροπή υγείας  θα μπορεί να διεκδικεί , να απαιτεί, να συνεργάζεται όπου δη κλπ  με τις λοιπές κρατικές υπηρεσίες υγείας, με αποκλειστικό γνώμονα όμως, τις ανάγκες των δημοτών και όχι τις κυβερνητικές επιλογές.
 
Κοινοποίηση :
Γραφείο Πρόεδρου Δ.Σ.
 
24-4-2018
Λιβάδι- Αίγινα
Νικήτας Παπαϊωάννου.