Κλάπηκε σκάφος από το κεντρικό λιμάνι της Αίγινας. Ο ιδιοκτήτης του δίνει αμοιβή για την ανεύρεσή του.


Στις 24/7 κλάπηκε σκάφος Olympic 4.90 (άσπρο) με 30hp selva μηχανή από το λιμάνι της Αίγινας ήταν δεμένο στην Πλωτή 2. Το όνομα είναι ΑΣΤΡΙ ΣΑ 444. Δίνεται αμοιβή. Τηλ 6946 688012 και 6977343180.