Ευχαριστήρια επιστολή προς το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους νοσηλευτές όσο και τους γιατρούς που εργάζονταν σήμερα στο Κέντρο Υγείας για τη λαμπρή συμπεριφορά τους και για την αποτελεσματική και ουσιαστική υποδοχή τους.

Έμεινα έκπληκτος από την προσέγγισή τους για την ανταπόκριση στους ασθενείς και για το πόσο γρήγορα ήταν δυνατή η διεξαγωγή διαφόρων εξετάσεων. Αυτό θα το συμπεριλάβω στις αναμνήσεις μου στο ταξίδι μου πίσω στη Σουηδία, σας ευχαριστώ!

Konstantin-Johannes Meleounis