Ενημέρωση του πρώην αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Μαρμαρινού, σχετικά με την παράδοση οχημάτων, εξοπλισμού, υλικών και μελετών.

Σας γνωρίζω ότι την 30/8/2019, τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την λήξης της θητεία μου, απέστειλα προς τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ζορμπά και κοινοποίηση στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τρία πρωτοκολλημένα έγγραφα, που αφορούσαν ενημερώσεις παράδοσης περί των καθηκόντων μου που ασκούσα μέχρι την ημέρα αυτή.

Ο δημοτικός σύμβουλος
Παναγιώτης Μαρμαρινός.