Επιστολή προς τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά, για την μετακίνηση πολιτών από την πρωτεύουσα στην Αίγινα.

Νικόλαος Τζίτζης
Βαγία Αίγινας                                                                                                                                                                                Αίγινα  16 – 3 - 2020

Προς: κ. Ιωάννη Ζορμπά, Δήμαρχο Αίγινας.
Κοιν: κ. Στυλιανό Θεριανό, Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου.

Θέμα:  "Λήψη μέτρων για την προστασία του Νησιού, από την πανδημία του κορονοϊού".

Κύριε Δήμαρχε,
Λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού στην πατρίδα μας και την λήψη σειράς μέτρων από την Κυβέρνηση,  παρατηρήθηκε μεγάλη μετακίνηση συμπολιτών μας από την πρωτεύουσα προς το νησί μας με πιθανότητα της  μετάδοσης  του ιού και  στην Αίγινα.

Για παν ενδεχόμενο, σας παρακαλώ , η διοίκηση του Δήμου, να προβεί στην λήψη μέτρων αν αυτό κρίνετε επιβεβλημένο από την πλευρά σας, ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις από Πειραιά προς Αίγινα και αντιστρόφως, και να επιτραπούν μόνο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Θεωρώ,  ότι και εσείς  έχετε την δυνατότητα να αποφασίσετε  σειρά μέτρων για την προστασία των Αίγινητών.

"Μένουμε στο σπίτι". Προστατεύουμε τον εαυτό μας αλλά και τον συνάνθρωπό μας.

Σας ευχαριστώ.