Ευχαριστήριο προς το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Ευχαριστούμε το ιατρικό και λοιπό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αίγινας για την άμεση και έγκαιρη ιατρική φροντίδα προς τον τραυματισμένο συγγενή μας Ανδρέα Αποστολίδη.