Επιστολή Νίκου Οικονόμου για τις εγγραφές των μαθητών-τριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Αξιότιμε  πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή πολυπρόεδρε βγάλατε μια ανακοίνωση η οποία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες σας . Ότι αφορά τις εγγραφές των μαθητών-τριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση .  
Αυτό είναι αρμοδιότητα της  Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας κάτι το οποίο αναφέρετε στον Ν. 1566/1985 ( ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις) στο άρθρο 50 παρ. 3. : «Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.» Από όσο γνωρίζω Πρόεδρος της   Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας είναι ο κύριος Δήμαρχος .
Το έργο της σχολικής επιτροπής είναι σύμφωνα με τον  Ν. 3463/2006 - Άρθρο 243 παρ. 4. «Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.»
Το κύριο έργο της σχολικής επιτροπής είναι οι πιστώσεις στις σχολικές μονάδες και η συντήρηση των κτιρίων.
Καλό και πρέπον θα ήταν αυτή η επιστολή αφού  δείξατε ενδιαφέρον να είχε κοινοποιηθεί στην Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας που όπως προανέφερα προεδρεύει ο κύριος Δήμαρχος . Κυρίως γιατί εκτός από πρόεδρος της σχολικής επιτροπής είσαστε και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι ξέρετε τους νόμους και τις διαδικασίες και δεύτερον σεβόσαστε τους θεσμούς και την ιεραρχία.
Κάτι τέτοιο δεν το πράξατε. Που σημαίνει ή ότι δεν γνωρίζετε τους νόμους και τις διαδικασίες ή ότι δεν γνωρίζεται τους θεσμούς ή μπορεί και τα δύο. Εκτός και αν με την φόρα που έχετε πάρει αντικαθιστάτε και τον Δήμαρχο.  
Δεν θα σας ασκούσα κριτική εάν δεν είσαστε έξι χρόνια δημοτικός σύμβουλος και αν δεν κατείχατε την θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τρία και πλέον χρόνια που σημαίνει ότι θεωρητικά τα γνωρίζετε αυτά . Αυτή η κίνηση έχει γίνει και από την προκάτοχο σας στην προηγούμενη διοίκηση και σας το είχα επισημάνει τότε δηλαδή ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κάθε οργάνου (Σχολική Επιτροπή – Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) αναλυτικά όπως και τώρα . Φαίνεται όμως πως είχατε φάει αγκωνιά από τον πρώην δήμαρχο για να μου πείτε να συντομεύω και δεν ακούσατε τι σας έλεγα . Καλό είναι να διαβάσετε τους νόμους γιατί θα σας χρειαστούν στο μέλλον τώρα  διαπράξατε υπέρβαση καθήκοντος στο μέλλον που ξέρετε ίσως να κληθείτε για παράβαση καθήκοντος.  Θα χρησιμοποιήσω μια ρήση που χρησιμοποιούσε συχνά ο πρώην δήμαρχος κύριος Τρύφωνας Γκότσης , για καλό σας τα λέω.
Σεβαστείτε του θεσμούς και τους νόμους είσαστε υποχρεωμένος να τους υπηρετείτε.
 
Μετά Τιμής  
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Μέλος της Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας του Δήμου Αίγινας
Γυμνασιάρχης Μεσαγρού
Πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου