Δημοσιοποίηση απαντητικής επιστολής του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναφορικά με τα κλαδέματα στον αστικό ιστό της Αίγινας.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν δικής μου πρωτοβουλίας, είχε αποστηλει επιστολή σχετικά με τα «κλαδέματα», τότε που ακόμα γινόταν στον αστικό ιστό. Η επιστολή αυτή δεν έχει απαντηθεί από το Δήμο. Εφ' όσων μου έχει κοινοποιηθεί παρακαλώ θα ήθελα να δημοσιευτεί.
Με εκτίμηση
Ευθύμης Στεργιούλας

Θέμα: Κλαδεύσεις δέντρων εντός του αστικού ιστού του Δήμου Αίγινας.

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Μετά από έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων του Δήμου Αίγινας, που αφορούν στις εκτεταμένες, αυστηρές κλαδεύσεις δέντρων που πραγματοποιούνται από τον Δήμο στον αστικό ιστό του Δήμου σας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Οι κλαδεύσεις δέντρων εντός του αστικού ιστού είναι μια αναγκαία καλλιεργητική πρακτική, που πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και υπό την καθοδήγηση και ευθύνη των αρμόδιων επιστημόνων, που λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους παράγοντες που θα καθορίσουν το είδος του κλαδέματος (είδος του δέντρου, ηλικία και ανάπτυξη, ευρωστία, περιβάλλον χώρος, κλπ), προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια των πολιτών και των παρακείμενων υποδομών, όσο και η σωστή ανάπτυξη και υγεία των δέντρων, ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν το πλήθος των λειτουργιών που επιτελούν εντός του αστικού ιστού (αισθητική αναβάθμιση, σκίαση, βελτίωση του μικροκλίματος κλπ).

Η μη τήρηση των παραπάνω έχει καταστροφικές συνέπειες στο αστικό πράσινο και την ποιότητα του περιβάλλοντος και συνακόλουθα επιφέρει την εύλογη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συνδράμουμε όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στην ενδεδειγμένη και επιστημονικά ορθή διαχείριση του αστικού πρασίνου της περιοχή σας.

Με εκτίμηση

O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Λουκιανός Κοντέλας