Ευχαριστήριο της οικογένειας Θεοφάνη Γωγιού προς τον ιατρό Κώστα Κουζούπη.

Ευχαριστούμε πολύ τον ιατρό Κώστα Κουζούπη, για την στήριξη και την φροντίδα που παρείχε στον πατέρα μου.
Οικογένεια Θεοφάνη Γωγιού