Ευχαριστήριο της Αργυρούλας Σιγάλα - Παπαηλιού προς το Νοσοκομείο Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος".

Ο άντρας μου Κυριάκος Παπαηλιού και όλη η οικογένεια μας, θέλουμε να εκφράσουμε δημόσια τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας προς την άξια διοίκηση και το εξαιρετικό ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Αιγίνης "Ο Άγιος Διονύσιος".
Η σύζυγος Αργυρούλα Σιγάλα Παπαηλιού.