Προσφυγή του κ. Κώστα Μωρόγιαννη στην Αποκεντρωμένη, για τις αδικαιολόγητες απουσίες Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
Κοινοποίηση: κον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
Θέμα: Προσφυγή Κώστα Μωρόγιαννη Κωνσταντίνου ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι Αίγινας, κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Δήμαρχε, έχοντας έννομο συμφέρον ως Επιλαχών Δημοτικός Σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2019 με την παράταξη "ΑΙΓΙΝΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" και ως τέως Αντιδήμαρχος του Δήμου Αίγινας, υπέβαλα στις 12/7/2021 ΠΡΟΣΦΥΓΗ Ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , με θέμα:Την πειθαρχική ποινή Έκπτωσης Δημοτικών Συμβούλων Αίγινας ένεκα συνεχόμενων αδικαιολόγητων απουσιών από τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Αίγινας.

Σας γνωστοποιώ, πως στην Προσφυγή μου αναφέρθησαν, μεταξύ άλλων τα εξής:

α) Δεν έχει γίνει από την αρχή του έτους καμία προσπάθεια συνεννόησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με τους επικεφαλής των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο ώστε να τους επισημανθεί η σοβαρότητα της κατάστασης με τις συνεχόμενες απουσίες Δημοτικών Συμβούλων και την ραγδαία και συνεχιζόμενη υποβάθμιση του θεσμού.

β) Υπάρχει πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία έχει ζητήσει από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αίγινας να προχωρήσει με απόφαση του στην έκπτωση ή αργία Κοινοτικού συμβούλου ο οποίος έχει ξεπεράσει κατά το πλείστον τα όρια και των τριών απουσιών καθώς και των 3 μηνών εκτέλεσης των υποχρεώσεων του (Δεδικασμένο).

γ) Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την περίπτωση του Κοινοτικού Συμβούλου είναι απόλυτα Τεκμηριωμένη και Σεβαστή και κατά συνέπεια ζητείται και η Εφαρμογή της στην περίπτωση των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αίγινας, στηριζόμενη στην κείμενη νομοθεσία η οποία ρητά αναφέρει, ποιες επιπτώσεις έχει ο Δημοτικός ή ο Κοινοτικός σύμβουλος που έχει ξεπεράσει τα όρια και των τριών απουσιών καθώς και των 3 μηνών εκτέλεσης των υποχρεώσεων του.

δ) Είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η άμεση ενημέρωση και αποστολή των απουσιών των Δημοτικών Συμβούλων Αίγινας (Για τις συνεδριάσεις του έτους 2021) από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας καθώς σύμφωνα με τον νομοθέτη, ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι Υποχρεωμένος να ενημερώσει γραπτώς τον επόπτη Ο.Τ.Α. (Εν προκειμένω τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπύρο Κοκκινάκη) ώστε να πράξει τα προβλεπόμενα, προχωρώντας άμεσα στην πειθαρχική ποινή έκπτωσης των συστηματικά απόντων Δημοτικών Συμβούλων από το αξίωμα τους. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. ( άρθρο 68 Νόμου 3852/2010).

Μετά Τιμής
Κωνσταντίνος Ε. Μωρόγιαννης, Επιλαχών Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας, τέως Αντιδήμαρχος Αίγινας