Επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναγιώτη Μαρμαρινού για το Εϋνάρδειο.

Με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου του Ε.Σ. της Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης  Αίγινας κ. Γιώργου Καλόφωνου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, σχετικά με το Ευνάρδειο και το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, θέλω να υπενθυμίσω τις ενέργειες  των δύο τέως Δημάρχων κ. Σάκη Σακκιώτη και κ. Δημήτρη Μούρτζη, για την αποκατάσταση του ιστορικού  κτηρίου του   Ευνάρδειου.                                                            

2011. Σύσκεψη και υπογραφή σύμβασης αποκατάστασης Κυβερνείου – Ευνάρδειου στο  Υπουργείο Παιδείας. Συμμετείχαν: Άννα Διαμαντοπούλου Υπουργός Παιδείας, Σάκκης Σακκιώτης Δήμαρχος Αίγινας, Κων/νος Αρβανιτόπουλος Αναπληρωτής      Υπουργός Παιδείας και Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΗ.                                        

Για το Κυβερνείο ετοιμάστηκε η μελέτη και δημοπρατήθηκε το έργο και έγινε η αποπεράτωση. Για το Ευνάρδειο ετοιμάστηκε η μελέτη και ορίστηκε η δημοπράτηση του έργου την 28/01/2014. Δυστυχώς την παραμονή της δημοπράτησης έγινε ένσταση ακύρωσης δημοπράτησης, στηριζόμενη στο Π.Δ   του 1975 περί χρήσης του Ευνάρδειου ως Μουσείου και όχι  ως Δημόσιας Βιβλιοθήκης, η οποία έγινε δεκτή και χάθηκε προσωρινά το έργο. Έπρεπε να τροποποιηθεί  το τοπικό ρυμοτομικό που  θα επέφερε και αλλαγή χρήσης του κτηρίου ως Βιβλιοθήκης  

Η Διοίκηση του Δημάρχου κ. Δημήτρη Μούρτζη έκανε την τροποποίηση του τοπικού ρυμοτομικού περί τα τέλη του 2017, για χρήση του κτηρίου ως Βιβλιοθήκης, που επέφερε όμως και την τροποποίηση της μελέτης, που είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο.

Συμπερασματικά, εάν δεν είχε γίνει η ένσταση, το ιστορικό κτήριο θα είχε αποκατασταθεί έστω και για τις τότε ανάγκες ως Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

‘Όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Καλόφωνος, οι ανάγκες για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες έχουν  αλλάξει (χρειάζονται πολύ περισσότερα τετραγωνικά μέτρα).        

Συγχαρητήρια στον  κ. Πρόεδρο για τις σωστές και γρήγορες ενέργειες που έχει κάνει και του εύχομαι  να ξεπεράσει  τα εμπόδια της γραφειοκρατίας και η Αίγινα επιτέλους να αποκτήσει μία σύγχρονη Βιβλιοθήκη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο και να αποπερατωθεί το ιστορικό Μνημείο του Ευνάρδειου. 

Όμως είναι αναγκαία  και Αυτοδιοικητική υποστήριξη. 

Ευχαριστώ                                                                                                                                    

Αγής Μαρμαρινός
Δημοτικός Σύμβουλος