Αντιμετωπίστηκε η βλάβη που είχε προκληθεί σε κεντρικό αγωγό στην περιοχή του Λεοντίου.

Χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίστηκε η βλάβη η οποία παρουσιάστηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή του Λεοντίου, στο κεντρικό αγωγό υδροδότησης.

Οι τεχνικοί του συνεργείου της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν την χαρακτήρησαν σημαντική. Η βλάβη επιδιοθρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.